gaziantep escort bayan antep escort bayan erotik filmler film izle malatya escort erotik film izle film izle Gümrük E-Bilgilendirme

Gümrük E-Bilgilendirme

Ticaret Bakanlığınca yayımlanan Gümrük E-Bilgilendirme Broşürleri konu bazında aşağıda listelenmiştir. 

Transit ve TIR - Transit and TIR System

TIR Ön Beyan - Pre-Decleration Application

Dosya indir

İhracat Refakat Belgesi - Export Accompanying Document

Dosya indir

Transit Rejiminde Basitleştirmeler - Simplifed Transit Procedures

Dosya indir

 

Tarife ve Laboratuvar - Tariff and Labs

Tarife Bilgilendirme

Dosya indir

Tariff Classification

Dosya indir

Tarife - Sıkça Yapılan Hatalar

Dosya indir

Tariff - Frequently Made Mistakes

Dosya indir

Tarife Tespit - Determination of Tariff Classification

Dosya indir

 

Muafiyetler - Exemptions for Postal/Passangers

Yolcu Muafiyeti

Dosya indir

Customs Duty Exemption For Passangers

Dosya indir

Yolcu Muafiyeti - Sıkça Yapılan Hatalar

Dosya indir

Customs Duty Exemption For Passengers - Frequently Made Mistakes

Dosya indir

Posta - Hızlı Kargo Yoluyla Gelen Eşya Muafiyeti

Dosya indir

Customs Duty Exemption For Postal - Express Cargo Shipments

Dosya indir

 

Menşe - Origin

Menşe - Origin

Dosya indir

 

İhracat ve Dahilde İşleme - Export and Inward Processing

İhracat Bilgilendirme

Dosya indir

Export Regime

Dosya indir

Stratejik Ticaret Kontrolleri

Dosya indir

Strategic Trade Controls

Dosya indir

Dahilde İşleme Rejimi

Dosya indir

 

Geçici İthalat ve Hariçte İşleme - Temporary Importation and Outward Processing

 

Taşıt Ön Beyan - Application of Vehicles Pre-Decleration

Dosya indir

Yabancı Plakalı Araçların Geçici İthalatı - Tamir Amaçlı Hariçte İşleme - Sıkça Yapılan Hatalar

Dosya indir

Temporary Importaion of Foreign Registered Vehicles - Outward Processing for Repair Purposes - Frequently Made Mistakes

Dosya indir

 

Gümrük İdareleri - Customs Administrations

İhtisas Gümrüğü Uygulamaları

Dosya indir

 

Kıymet - Cumstoms Valuation

Kıymet - Customs Valuation

Dosya indir

 

Ticaretin Kolaylaştırılması - Facilitation of Trade

Onaylanmış Kişi

Dosya indir

Yetkilendirilmiş  Yükümlü

Dosya indir

 

İthalat - Import

İthalat - Import

Dosya indir

 

Antrepo - Warehousing

Antrepo - Warehousing

Dosya indir

 

Elektronik Gümrük İşlemleri - Electronic Customs Operations

Elektronik Gümrük İşlemleri - Electronic Customs Operations

Dosya indir